Biznis Funancije&Investicije

Investicije u doba pandemije: 50% kompanija nastavilo planirana ulaganja u BiH

Evidentno je da je pandemija koronavirusa prouzrokovala turbulencije u svim sferama društvenog života kako u svijetu tako u BiH. Negativan odraz ovakve globalne situacije stvorio je negativan trend i u direktnim stranim ulaganjima. Čak i prije izbijanja pandemije COVID-19 direktna strana ulaganja na globalnom nivou bila su u padu zbog nesigurnosti trgovinske politike, pada stope prinosa od […]
The post Investicije u doba…